Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU ÎNCHIRIERE

Acest document conține informații importante! Vă rugăm să îl citiți cu atenție pentru a regăsi informațiile necesare și taxele percepute pentru serviciile pe care vi le oferim. Chiar dacă trebuie să dedicați timp, doar citind veți fi informat în mod corect despre modul în care se va desfășura relația noastră contractuală.

Rezervarea unui autoturism este condiționată de acceptarea termenilor noștri. Daca rezervați prin intermediul site-ului nostru, înseamnă că ați citit și sunteți de acord cu termenii și condițiile închirierii, precum și cu Politica de Confidențialitate. Atunci când solicitați o cerere de ofertă telefonic sau prin e-mail, acceptați să vă furnizam electronic o copie a prezentului document precum și a Politicii de Confidențialitate, pe care trebuie să le retrimiteți semnate.

Dacă există nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +40768838700 (disponibil și în WatsApp)  sau să ne scrieți pe e-mail la adresa contact@rentacar-dox.ro.

Trebuie să vă asigurați că șoferii adiționali menționați în contract și pasagerii care vă însoțesc respectă în totalitate condițiile menționate în această secțiune.

 1. Modificare și anulare

În urma unei cereri de rezervare, vă vom transmite disponibilitatea, detaliile aferente și pașii următori pentru finalizarea rezervării în maxim 24 ore.

Vă rugăm să precizați în solicitare eventuala depășire a granițelor României, locul predării/preluării autoturismului și serviciile suplimentare pe care doriți să le achiziționați.

Pentru ca o comandă să devină fermă și să putem confirma rezervarea, trebuie să ne transmiteți cartea de identitate sau paşaportul și permisul de conducere, inclusiv pentru șoferii adiționali.

Confirmarea în scris a rezervării garantează disponibilitatea autoturismului ales pentru perioada solicitată. Pot există situații după confirmarea rezervării când, datorită unor motive obiective (ex: accidente rutiere, defecțiuni tehnice, daune, prelungiri în ultimul moment sau furt), să fim in imposibilitatea de a vă furniza autoturismul ales. În asemenea situații, vă vom comunica acest lucru înainte de începerea propriu-zisa a închirierii, iar dacă nu acceptați modificările propuse, vă vom rambursa integral avansul. Totuși, nu vom avea nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi pe care le veți suferi ca rezultat al acestor schimbări.

După confirmarea rezervării, aveți posibilitatea să modificați tipul autoturismului, data, ora și locul predării/preluării, situație care insă poate afecta prețul și/sau disponibilitatea.

În termen de 24 ore de la confirmarea rezervării, este necesar să achitați un avans de 10% din valoarea chiriei, pentru garantarea rezervării, în numerar, cu cardul sau prin transfer bancar.

Anularea rezervărilor se face numai în scris.

În cazul în care avansul nu este achitat în termenul menționat anterior, ne rezervăm dreptul de a anula rezervarea. Dacă dumneavoastra anulaţi rezervarea în termen de 72 ore de la momentul confirmării, avansul se va restuti integral. Dacă anulați rezervarea la cel putin 3 zile din momentul confirmării rezervării şi cel mult 48 de ore până în momentul preluării maşinii, se va reține 50% din valoarea avansului. Dacă anulați rezervarea cu mai puțin de 48 ore înainte de data preluării, avansul nu se va restitui,deoarece înregistrăm beneficiul nerealizat. Veți primi un voucher valabil 12 luni pentru întreaga sumă pe care îl veți putea folosi la o viitoare rezervare.

Ne rezervăm dreptul de a anula rezervările confirmate, fără restituirea avansului, dacă întârziați ridicarea autoturismului cu peste 2 ore față de ora stabilită, fără a ne fi anunțat în prealabil.

Rezervarea va fi anulată și avansul nu va fi retunat dacă nu detineți documente valabile și în original la momentul semnării contractului sau furnizați informații false, fără să putem fi trași la răspundere pentru eventuale pierderi suferite de dumneavoastră.

  1. Condiții pentru închirierea și conducerea unui autovehicul

Vârsta minimă necesară este de 20 ani, fiind obligatoriu să detineți permis de conducere de cel puțin 1 an iar acesta să fie în perioada de valabilitate pe toată durata închirierii. Dacă permisul a fost emis într-un alfabet diferit de cel latin, solicităm traducerea autorizată sau un permis internațional.

Autoturismele nu pot fi închiriate în baza unor copii ale actelor solicitate. Vă informăm că vom xerocopia documentele pe care ni le prezentați în original și le vom atașa la contract.

  1. Șoferii adiționali

Autoturismul poate fi condus de către alte persoane, fără plata niciunei taxe, cu condiția ca acestea să fie menționate în contractul de închiriere. Cerințele privitoare la vârstă și vechimea permisului se aplică și șoferilor adiționali.

Aceștia trebuie să citească și să fie de acord cu termenii și condițiile închirierii și a Politicii de Confidențialitate, să prezinte actele solicitate în original și să semneze contractul și prezenta secțiune.

În cazul unei daune provocate autoturismului sau al unui prejudiciu produs vreunui terț de către un șofer care nu este menționat în contract, în calitate de titular de contract sunteți direct responsabil față de societatea noastră sau terți pentru toate prejudiciile provocate, urmând a suporta inclusiv costul legat de transportul autoturismului și contravaloarea beneficiului nerealizat pe perioada reparațiilor.

4. Plata serviciilor

La semnarea Contractului, veți achita suma ramasă de plată (valoarea închirierii autoturismului și a opționalelor pentru care ați optat, garanția și eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal din care se va scădea avansul), în baza documentelor de plată emise.

Factura se emite în RON la cursul de vânzare al BCR din ziua facturării. Plata se poate face prin transfer bancar, cu cardul sau în numerar. Plata prin transfer bancar se va face cu cel puțin o zi înaintea datei de preluare, astfel încât la momentul încheierii contractului, banii să se regăsească în contul societății. Cardul trebuie să aparțină titularului de contract și să existe disponibilă o sumă care să acopere costul total al închirierii, al opționalelor și garanției.

Prețurile valabile sunt cele afișate pe site-ul www.rentacar-dox.ro și includ:  TVA, asigurare RCA; asigurare Casco, vigneta, șoferi adiționali, asistență rutieră pe teritoriul României, anvelope de sezon, scaun de copil, GPS și lanțuri de iarnă.

Tariful este exprimat în Euro pentru 24 de ore și se calculează de la data și ora predării. Perioada minimă de închiriere este de 24 ore.

Sumele ivite ulterior (cost prelungire perioadă închiriere, penalități, taxe, etc.) sau costurile cu reparații ale autoturismului în urma daunelor produse pe perioada contractuală se vor achita în cel mult 24 ore de la momentul emiterii facturii, vor fi încasate de pe cardul dumneavoastră, cu somatie prealabilă în scris sau se vor reține din garanție.

5. Tarife suplimentare și penalizări

Aveți posibilitatea să optați pentru dotarea autoturismului închiriat cu unul sau mai multe echipamente opționale: portbagaj auto suplimentar – 8 €/zi, router Wi-fi – 5 €/zi, suport schiuri – 4 €/zi, suport biciclete – 4 €/zi, sofer – 5 €/oră.

Pentru predarea/preluarea autoturismului în/din altă localitate decât Brașov, se percepe o taxa de 0.3 euro/km, calculată în funcție de numărul de kilometri dus-întors dintre cele două orașe, cu excepția localităților situate pe o rază de 20 km în jurul orașului Brașov.

Predarea și preluarea în afara orelor de program se realizează contra unei taxe de 20 € pe preluare/predare.

Întârzierea predării autoturismului cu mai mult de două ore peste ora limită se tarifează suplimentar cu 10 €/ora.

Percepem o taxă de admnistrare de 50 € (costul procedurilor administrative) în cazul:  pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, în cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii plăcuțelor de înmatriculare, transmiterii datele dumneavoastră organelor constatatoare.

Fumatul în autoturism este strict interzis. În caz de nerespectare, se va încasa o penalizare de 100€, la care se va adaugă contravaloarea serviciilor de curațare specializată în scopul eliminării reziduurilor de tutun și mirosului de fum.

Returnarea autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 40 € (autoturismul necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare, de ex: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate în autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc).

În cazul întârzierii plății peste termenele stipulate, se percep penalități în valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere.

  1. Starea autovehicului

Înainte de semnarea contractului, împreună cu agentul nostru trebuie să verificați starea autoturismului, eventualele daune, stadiul de curațenie al mașinii, nivelul de combustibil (rezervor plin) și accesoriile din dotare, urmând să semnați procesul-verbal (Anexa II) iar noi vă vom înmana cheile și actele autoturismului (certificat de înmatriculare, polița de asigurare RCA) în original.

Trebuie să fiți de acord cu toate mențiunile din Anexa II sau să aduceți modificări în cazul neconcordanțelor. În caz contrar, se consideră că ați primit un autoturism în conformitate cu documentul emis și semnat, fiind direct și integral răspunzător pentru orice daune care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații ulterioare livrării cu privire la starea autoturismului.

La predare, este necesar ca autoturismul să se afle în acceasi stare ca la momentul preluării.

Daca autoturismul se restituie murdar la interior și/sau exterior, sunteți de acord cu plata contravalorii serviciilor de spălătorie auto, conform facturii care vi se va transmite pe e-mail.

În situația în care la predare rezervorul nu este plin, sunteti de acord cu plata contravalorii combustibilului lipsă, conform bonului fiscal de alimentare.

Veți verifica starea autoturismului împreună cu agentul nostru și o veți compara cu cea de la predare. Dacă starea autoturismului diferă de cea de la predare, vom consemna daunele constatate sau accesoriile lipsă și vi le vom factura în conformitate cu constatarea efectuată la o data ulterioara returnării autoturismului de un service auto autorizat, în masura în care aceste pagube vă sunt imputate conform contractului. În cazul în care decideți să nu efectuați acest control împreună cu agentul nostru la momentul restituirii autoturismului, ne încredințați sarcina de a-l efectua și acceptați constatările efectuate și facturarea daunelor corespunzătoare, dacă este cazul.

7. Livrarea și restituirea autoturismului

Programul de lucru este: Luni-Vineri 09:00 -18:00, sâmbătă: 9-13:00. Livrarea și restituirea autoturismului se fac la locul, data și ora menționate în formularul de rezervare și Contract.

Autoturismul se returnează împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în starea în care le-ați preluat.

Dacă solicitați restituirea într-o altă localitate ulterior preluării, ne veți informa în scris sau telefonic înainte cu 48 ore. Dacă acceptăm modificarea, veți achita taxa suplimentară de dislocare, care vă va fi comunicată în scris, prin SMS sau e-mail.

Taxele de parcare pe timpul preluării-predării autoturismului, în altă locație decât cea propusă de noi, vă revin în totalitate.

Trebuie să ne informați de urgență despre orice eveniment care vă împiedică să restituiți autoturismul la data și ora stabilită.

În cazul nereturnării autoturismului la data prevăzută în Contract sau a folosirii autoturismului peste termenul de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens din partea noastră, vă asumați responsabilitatea totală, obligându-vă să plătiți închirierea autoturismului până la data recuperării sau returnării acestuia și să achitați toate cheltuielile necesare recuperarii autoturismului. Această faptă constituie infracțiune și se sancționează conform legislației în vigoare.

Abandonarea autoturismului fără a preda cheia unui reprezentant al societății și fără semnarea fișei de preluare va atrage răspunderea dumneavoastră pentru toate costurile aferente relocării autoturismului și a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea initială în cazul în care autoturismul este preluat în alte condiții decât cele în care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleași condiții sunt valabile și în cazul în care refuzați predarea autoturismului.

Dacă doriți returnarea anticipată a autoturismului, nu se rambursează contravaloarea orelor sau zilelor în care acesta nu a fost folosit.

 8. Drepturile și obligațiile noastre pe perioada închirierii

Ne obligăm să vă punem la dispoziție numai autoturisme în perfectă stare de funcționare, fără vicii ascunse, cu inspecția tehnică la zi, asigurare obligatorie de răspundere civilă si rovigneta, curate și cu rezervorul plin.

Vă oferim gratuit scaune pentru copii, sistem de navigație și lanțuri pentru zăpadă.

Scaunele speciale pentru copii se livrează demontate, împreună cu instrucțunile de montaj. Nu ne asumăm răspunderea pentru modul în care veți efectua montajul.

Vă asigurăm asistență rutieră pe teritoriul Romaniei pe toată durata contractului, în caz de accident sau pană mecanică. Asistența nu se acordă gratuit în cazul pierderii cheilor, a închiderii autoturismului cu cheile în interior, a descărcării bateriei ca urmare a neglijenței în utilizare, a alimentării eronate cu carburant.

Ne rezervăm dreptul de a monitoriza vehiculul prin instrumente de monitorizare electronice la distanță, GPS, de a localiza, opri și de a recupera vehiculul utilizat pe teritoriul sau în afara țării.

Ne obligăm să înlocuim autoturismul, în limita disponibilității, în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu este din vina dumneavoastră, într-un interval de 24 ore, în funcție de locația în care s-a constatat defecțiunea. În cazul în care dauna este din vina dumneavoastră, vi se va solicita blocarea unei noi garanții pentru livrarea unui nou autoturism.

Dacă vom fi în imposibilitatea de a înlocui autoturismul, vi se va restitui contravaloarea chiriei pentru perioada în care nu a putut fi folosit, dacă dauna nu este din vina dumneavoastră.

Societatea noastră nu este responsabilă de pierderile suportate de dumneavoastră în caz de defectare sau avarie a autoturismului, dacă aceasta se datorează culpei dumneavoastră sau nerespectării instrucțiunilor de utilizare și nici pentru eventualele obiecte uitate în mașina și neidentificate la predare. Vom păstra obiectele uitate și vă vom informa despre această situație.

  1. Drepturile și obligațiile dumneavoastră pe perioada închirierii

Din momentul încheierii contractului, vă asumați răspunderea totală asupra autoturismului.

Aveți dreptul de a permite conducerea autoturismului de către șoferii adiționali menționați.

Vă este permis transportul animalelor de companie, însă numai în cutii speciale.

Sunt strict interzise și reprezintă o încălcare a termenilor și condițiilor închirierii:

a) conducerea în afara suprafețelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, închise circulației publice, pe drumuri inundate sau care prezintă un risc ridicat de avariere a autoturismului

b) folosirea autoturismului în alt scop decât pentru transport de persoane în regim de închiriere.

c) vânzarea, subînchirierea sau folosirea autoturismului ca obiect de recompensare.

d) înlocuirea de părți componente ale autoturismului sau permiterea altor persoane să efectueze asemenea acțiuni.

e) încărcarea autoturismului peste masa agretă și transportul unui număr mai mare de pasageri

f) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor toxice, halucinogene ori contraindicate șofatului.

g) conducerea de către o persoană al cărei permis de conducere a fost suspendat sau anulat

h) utilizarea autovehicului pentru comiterea de infracțiuni sau pentru încercarea de sustragere în urma unor asemenea fapte

i) transportul de materiale explozive, inflamabile, toxice, nocive, periculoase sau interzise

j) alimentarea cu alt combustibil decât cel specificat în Contract și Certificatul de Înmatriculare

k) continuarea utilizării autoturismului în situația existenței unor semnale de alarmă sau avarie în tabloul de bord (trebuie să opriți de urgență și să ne anunțați)

l) conducerea imprudentă, neglijentă sau la viteze excesive

m) lipsa menținerii nivelui adecvat de ulei de motor, lichid de răcire, presiune a roților

n) utilizarea autoturismului pentru orice fel de competeții, teste de viteză sau raliuri

o) părăsirea autoturismului cu cheile în contact sau cu ușile/geamurile/portbagajul deshise

p) neluarea oricăror măsuri de protecție a autoturismului

q) distrugerea sau degradarea voluntară a autoturismului și a accesoriilor din dotare

r) părăsirea teritoriului României fără acceptul nostru scris

s) conducerea autoturismului de către persoane care nu sunt menționate în contract

Intervențiile tehnice/estetice asupra autoturismului nu se vor efectua fără consimțământul scris al societății noastre. Acestea se vor rezolva de un service autorizat și agreat de societatea noastră.

Dacă vă vom solicita, va trebui să permiteți examinarea autoturismului de către reprezentanții noștri.

Aveți obligația de a ne înștiința în cel mai scurt timp cu privire la pierderea autoturismului, a daunelor aduse acestuia sau a problemelor apărute. Dacă pot surveni daune sau probleme ulterioare, nu trebuie să mai utilizați autoturismul decât cu permisiunea noastră.

Orice comportament neglijent, ilegal sau periculos în timpul utilizării autoturismului se consideră încalcareva termenilor și condițiilor închirierii.

  1. Taxe și contravenții

Pe parcursul închirierii autoturismului, răspundeți din punct de vedere juridic și financiar în cazul nerespectării legislației în vigoare și sunteți obligat să achitați în termenele prevăzute de lege toate taxele de drum (cu exceptia Vignetei pentru României), taxele de trecere a podurilor, de staționare în aeroporturi sau spații speciale cu durată limitată, taxe de parcare, amenzi de circulație și amenzile emise de către orice instituție autorizată.

La cererea organului constatator și conform legii, vom comunica datele dumneavoastră de contact în vederea aplicării sancțiunii contravenționale.

În cazul neplății taxei de pod Fetesti-Cernavodă, pe lânga taxa de administrare, va trebui să achitatți si amenda în valoare de 130 ron.


11. Asigurarea

Autoturismele din flota noastră au asigurare RCA și CASCO. Asigurările acoperă daunele provocate de accidente sau incidente ce sunt cauzate de terți sau de dumneavoastră, în acest ultim caz, produse fără intenție, cu condiția întocmirii formațiunilor legale.

Nu se acordă despăgubiri iar asigurările își încetează efectul în cazul:

a) pagubelor provocate interiorului (bord, display, tapițerie, volan, etc.), părții inferioare a autoturismului și accesoriilor cu care este dotat acesta

b) pagubelor provocate din intenția dumneavoastră

c) exploatării, întreținererii sau utilizării inadecvata a autoturismului, fapt ce a dus la distrugeri sau defecte (lovituri, zgârieturi, pătarea tapițeriei, griparea motorului și orice alte defecțiuni tehnice)

d) avariilor produse de conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care scad capacitatea de a conduce;

e) conducerii autoturismului de o persoană care nu este înscrisă în contractul de închiriere

f) pagubelor produse autoturismului după data și ora la care acesta trebuia restituit, dacă nu aveți acordul nostru pentru utilizare și peste acest moment

g) avariilor produse din cauza conducerii autoturismului pe alte drumuri decât cele publice sau ca urmare a folosirii autoturismului în alt scop decât cel declarat

h) neluării de măsuri pentru limitarea pagubei, când aceasta rezultă din actele întocmite legal;

i) părăsirii autoturismului cu cheia lăsată în contact sau în interior, uși descuiate, geamuri deschise

j) încredințării autoturismului unei persoane care refuză să îl restituie

k) nepredării cheilor și actelor autoturismului

l) părăsirea teritoriului României fără acceptul societății noastre

m) neprezentării documentele necesare deschiderii dosarului de dauna în momentul returnării autoturismului

Nu face obiectul asigurării furtul din autoturism a accesoriilor din dotare, a obiectelor de valoare, a banilor, precum și a oricăror acte de valoare sau a documentelor de plata.

În toate situțiile de mai sus, veți suporta contravaloarea daunelor provocate, costul transportului pe platformă și venitul nerealizat pe perioadă imobilizării autoturismului închiriat.

12. Depozitul de garanție pentru daune

La încheierea contractului vi se va încasa o sumă de bani cu titlu de garanție. Această sumă este compusă din fransiza asigurării CASCO, la care se adaugă o sumă necesară pentru acoperirea unor eventuale daune produse de dumneavoastră/șoferii suplimentari/însoțitori sau a costurilor care vor rezulta din utilizarea autoturismului și care nu fac obiectul asigurării.

Garanția pentru daune variază între 200 € si 400 €. Garanția se depune obligatoriu la semnarea Contractului, prin plata cash sau cu card bancar.

Dacă dumneavoastră sau șoferii adiționali aveți vârsta cuprinsă între 20-22 ani sau peste 65 ani, veți depune o garație returnabilă dublă.

Garanția vi se va returna integral la momentul predării autoturismului dacă:

a) autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Procesul-Verbal de Predare/Primire

b) prezentați toate documentele necesare și care vă atestă nevinovăția, în caz de daună

c) autoturismul se returneză curat și cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat

d) accesoriile predate în momentul livrării sunt returnate fără defecte, altele decât cele evidențiate la preluare

e) predați cheile și documentele autoturismului

Garanția sau o parte din aceasta nu va fi returnată în cazul în care:

a) autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii care nu sunt acoperite de asigurare

b) există pierderi sau deteriorări ale accesoriilor

c) există pagube acoperite de asigurare care s-au produs din culpa dumneavoastră, a șoferilor adiționali sau de autori necunoscuți

d) s-au produs daune unor terti

e) există situații în care asigurările își încetează efectul (art. 11)

f) autoturismul este adus cu mai puțin combustibil decât la preluare sau murdar

g) se găsesc dovezi care atestă că s-a fumat în autoturism

h) după o defecțiune tehnică sau accident, abandonați mașina

i) nu ne-ați anunțat despre aprinderea unor martori luminosi în bord și ați continuat să folosiți autoturismul, punând în pericol siguranța tehnică, exploatând-ul necorespunzator

j) alimentării cu alt combustibil decât cel menționat în prezentul contract

k) nu returnați cheile și actele autoturismului

l) nu prezentați documentele justificative, (process-verbal, autorizație de reparație, constatatea amiabilă, copii după actele celorlalti șoferi implicați) în caz de daună

m) returnarea autoturismului nu se face la ora și locul stabilit (excepție face cazul când ne înștiințați și ne-am dat acordul scris asupra modificării datei și locului returnării autoturismulu

n) ați permis intervenții tehnice și sau estetice asupra autoturismului fără acceptul nostru

o) nu ați respectat oricare din condițiile și obligațiile ce vă revin prin semnarea Contractului, în urma cărora s-au produs prejudicii autoturismului

p) ați încredințat autoturismul unei persoane care nu este menționată în contract – veți fi penalizat prin reținerea integrală a garanției.

q) există taxe restante

Dacă autovehiculul se restituite în afara orelor de program (weekend și/sau nocturnă), în condiții meteo care împiedică verificarea autoturismului sau acesta este murdar, se prelungește responsabilitatea dumneavoastră pentru eventuale avarii și respectiv deblocarea garanțiilor cu 48 de ore de la returul efectiv al autoturismului.

Ne rezervăm dreptul de a menține blocată garanția pentru 48 de ore dacă în momentul preluării autoturismului există bănuieli că au fost produse daune care nu pot fi stabilite la o simplă vizualizare.

Cuantificarea daunelor se va realiza la o unitate de service agreata RAR care vă va fi pusă la dispoziție în format electronic, prin e-mail, la adresa menționata în cuprinsul prezentului Contract, anterior momentului încasării sumei din garanție.

În cazul în care se reține vina dumneavoastră, a șoferilor adiționali sau fapta are autor necunoscut și dauna este acoperită de asigurare, vi se va reține fransiza asigurării CASCO de 100 euro, pentru daune asigurate, sau contravaloarea reparațiilor, la care se adaugă beneficiul nerealizat (egal cu tariful zilnic de închiriere înmulțit cu numărul de zile de reparații) și majorarea politei RCA.

Dacă contravaloarea sumelor menționate anterior depășește valoarea garanției, vă asumați obligația de a suporta diferența până la acoperirea valorii întregului prejudiciu. In această situație, vă obligați să platiți aceste sume în cel mult 24 ore de la momentul emiterii facturii sau vor fi încasate de pe cardul dumneavoastra, cu somație prealabilă în scris.

În cazul în care contravaloarea sumelor datorate este mai mică decât valoarea garanției reținute, ne obligam să vă restituim diferența.

Societatea noastră nu răspunde pentru întârzierile în restituirea garanției cauzate de factori externi precum întârzieri ale instituțiilor bancare, etc.

Dacă autoturismul este furat, suma maximă plătită de client este 10% din valoarea la care a fost asigurat, cu condiția anunțării organelor de poliție și a societății noastre imediat ce a fost constatată lipsa acestuia.

În cazul în care cheile/actele au fost lăsate în mașină sau date unei alte persoane precum și în orice situație în care se constată neglijența dumneavoastră, suntem îndreptățiți să solicităm despăgubiri până la contravaloarea autoturismului.

Dacă accidentul are autor necunoscut, este vandalizat sau se săvârșește un furt din autoturism, ne rezervăm dreptul de a constata dacă fapta s-a produs ca urmare a neglijenței dumneavoastră, situație ce poate atrage reținerea garanției.

  1. Obligații și procedura în caz de accident, furt sau daune

Sunteți de acord să aparați interesele proprietarului și ale societății de asigurări în caz de accident, furt sau daună prin:

a) informarea noastră imediată sau în cel mai scurt timp posibil, dacă ați suferit vătămări corporale

b) anunțarea evenimentului la cea mai apropiată unitate de poliție sau completarea Constatării Amiabile

c) asigurandu-vă că autoturismul nu va fi lăsat nesupravegheat și respectând legislația privind părăsirea locului accidentului

d) luarea măsurilor posibile pentru limitarea pagubelor produse

e) completarea corectă și completă a Declarației de eveniment privind împrejurările în care acesta s-a produs și transmiterea acesteia în maxim 10 ore către societatea noastră

f) predarea cheilor și actelor autoturismului și a documentelor în caz de daună

Sesizarea Organelor de Poliție și obținerea Procesului-Verbal de Constatare și a Autorizația de Reparație este obligatorie în următoarele situații:

a) dacă nu mai este implicată niciun autovehicul sau dauna are autor necunoscut

b) când în accident au fost implicate 2 mașini și nu vă înțelegeți cu celălalt conducător auto

c) dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 mașini sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale sau a fost lovit un animal

d) în caz de furt sau tentativă de furt

In cazul în care în accident au fost implicate 2 mașini și vă înțelegeți cu celălalt conducător auto, puteți completa Constatarea Amiabilă.

Dacă accidentul nu s-a produs din vina dumneavoastră, trebuie să ne predați, pe lângă Constatarea Amiabilă sau Procesul-Verbal de Constatare și Autorizația de Reparație, următoarele documente, în copie, aparținând conducătorului auto vinovat și a celorlalți șoferi implicați: RCA, Certificat Inmatriculare, Carte de Identitate/Pașaport, Permis Conducere.

În toate cazurile, aveți obligția de a completa și Declarația evenimentului și nu veți putea împuternici pe nimeni să răspundă în locul dumneavoastră către autoritățile competente.

Trebuie să verificați completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de Organele de Poliție.

Dumneavoastră va trebui să obtineți numele și adresele tuturor martorilor și să ni le transmiteți  în cel mai scurt timp împreună cu totalitatea documentelor, scrisorilor sau înștiințărilor emise de o terță parte, precum și toate documente referitoare la posibile acțiuni în instanță.

La deschiderea dosarului de daună, veți coopera cu reprezentanții nostri pentru inițierea demersurilor către firma de asigurare, iar în cazul unor acțiuni în instanță, vă obligați să sprijiniți societatea noastră și/sau asigurătorul pentru recuperarea prejudiciului.

În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună sau dacă nu prezentați toate documentele necesare deschiderii dosarului de daună, sunteți responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a mașinii, iar garanția nu se returnează.

În caz de furt, aveți obligația de a depune plângere la Organele de Poliție în maxim o oră de la constatarea furtului și să ne transmiteți de urgență dovada depunerii plângerii. Dacă documentele și/sau cheile autoturismului sunt furate odată cu acesta, trebuie să semnalați acest aspect în plângere. În caz contrar, asigurarea nu se aplică și veți răspunde pentru toate prejudiciile.

 14. Trecerea graniței:

Deplasarea cu autoturismul în afara granițelor este permisă doar cu acceptul scris al societății noastre și doar pe teritoriul Uniunii Europene și al Spațiului Economic European.

Tariful aferent închirierilor cu ieșire din țară va fi cu 15 €/zi mai mare decât tarifele din listă, iar garanția depusă va fi dublă.

În afara teritoriului României, nu beneficiați de asistență rutieră. Prin urmare, acest serviciu nu este inclus în costul închirierii. Costul repatrierii autoturismului până la granița României va fi suportat integral de către dumneavoastră.

În cazul în care veți părăsi teritoriu României fără consimțământul nostru dat în scris, fapta constituie infracțiune și vom sesiza Poliția. În această situație, în eventualitatea unei daune sau a unui furt, veți fi responsabil cu toată valoarea reparațiilor sau a mașinii.

15. Prelungirea, încetarea și rezilierea contractului

Contractul poate fi prelungit numai prin acordul societății noastre.

Intenția dumneavoastră de prelungire a Contractului trebuie să ne fie comunicată cu minimum 48 de ore înainte de data și ora propusă pentru returnare. Prețul se achită în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea acceptului nostru și a facturii. Nu se acceptă prelungirea perioadei și plata acesteia din valoarea garanției.

Contractul încetează de drept la sfârșitul perioadei de închiriere.

Contractul poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părților            sau ca efect al rezilierii. Nerespectarea termenilor și condițiilor acestui contract de către dumneavoastră ne oferă dreptul de a pune capăt prezentului contract înainte de data și ora stabilită pentru returnare. Pentru aceasta, vă vom trimite o notificare scrisă, personal sau prin poșta electronică.

Rezilierea opereaza de drept, fără intervenția instanței în termen de 12 ore după emiterea notificării, moment de la care putem reintra în posesia autoturismului, dacă nu il predați de bună-voie.

Rezilierea nu va afecta dreptul nostru de a încasa totalitatea sumelor restante sau orice sume suplimentare rezultate din încălcarea condițiilor contractului.

Societatea noastră poate reintra în posesia vehiculului și fără înștiințarea dumneavoastră dacă se constată ca ați furnizat informații false sau autovehiculul a fost închiriat în alt scop decât cel declarat.

16. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru informații complete despre datele cu caracter personal pe care pe prelucrăm și despre drepturile dumneavoastră în legatură cu aceste date, vă rugăm să citiți secțiunea Politica de Confidențialitate.

17. Dispoziții finale

Toate prețurile din aceastaă anexă conțin TVA.

Legea aplicabilă contractului este legea română.

Sunteți pus de drept în întârziere pentru toate obligațiile asumate în Contract și nerespectate ca atare la termene.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționat mai întâi pe cale amiabilă și doar în caz de eșec, părțile se vor adresa instanțelor competente din Brașov.

Pentru orice dispută, prezenta Anexă constituie o dovadă.